រាល់ក្រុមហ៊ុននិមួយៗគឺតែងតែមាននូវនិមិត្តសញ្ញាតំណាងអោយក្រុមហ៊ុនរបស់ពួកគេដែល បង្កប់នូវអត្ថន័យផ្សេងៗនឹងការរចនាអោយអត្តិថិជនរបស់ខ្លួនដាយស្គាល់នឹងងាយចងចាំ។ក្នុងនុះយេីងបានលេីកយកក្រុមហ៊ុនយក្សទាំង៥មកធ្វេីការបកស្រាយ:

១. Amazon : បេីមេីលតែមួយភ្លែតអ្នកនឹងគិតថាlogoរបស់ក្រុមហ៊ុននេះគ្រាន់តែជាឈ្មោះធម្មតាតែ ប៉ុន្នោះតែកាពិតវាបានបង្កប់នូងអត្ថន័យជាច្រេីនដូចជាសញ្ញាព្រួញដែកមានរាងកោងដូចស្នាមញញឹម ចង់បញ្ជាក់ពីភាពពេញចិត្តរបស់អត្តិថិជនហេីយសញ្ញាព្រួយដែលភ្ជាប់ពីអក្សAដល់Zគឺតំណាងអោយរាល់ផលិតផលគ្រប់ប្រភេទដែលអត្តិថិជនត្រូវការគឺមាននូវAmazonទាំងអស់។ 

20158247_1917400871862834_497568134_n

២. Adidas :                                                  ឈ្នោះនេះគឺបានមកពីការរួមបញ្ជូលគ្នារវាងឈ្មោះរបស់ស្ថាបនិកAdidasទាំងពីរគឺលោក Adolf និង លោក Dassler

20117356_1917400855196169_1742782100_n

៣. Toyota                                                                                                                                              logoរបស់ក្រុមហ៊ុនយក្សរបស់ជប៉ុននេះគឺបានdesign  ឡេីងដោយភាពវៃឆ្លាតនឹងទាក់ទាញយ៉ាងខ្លាំង ដោយរាល់សញ្ញានៃlogoនោះអាចយកមកផ្គុំចេញជាពាក្សTOYOTAបាន។

20158225_1917400858529502_250263727_n

៤. Hyundai                                                                              គ្រប់គ្នាប្រាកដជាមិនដែលចាប់អារម្មណ៍លេីlogក្រុមហ៊ុនយក្សរបស់កូរ៉េខាងត្បូងនេះទេដោយគិត ថាវាគ្រាន់តែជាអក្សHដែលតំណាងអោយពាក្សHyundai តែប៉ុន្នោះតែការពិតអក្ស H គឺបញ្ជាក់ន័យអោយមនុស្សពីរនាក់        គឺអ្នកលក់និងអត្តិថិជនកំពុងចាប់ដៃគ្នាដែលបង្ហាញពីភាពពេញចិត្តក្នុងការផ្ដល់ជូននូវផលិតផង ដែលមានគុណភាព។

20196624_1917400875196167_1698209629_o.jpg

៥. LG                                                                                                                                  ដោយក្រុមហ៊ុនបានយកអក្សរ L នឹង G បង្កេីតចេញជាទឹកមុខរីករាយដែលបញ្ជាក់ថាខាងក្រុម    ហ៊ុនព្យាយាមធ្វេីអោយអតិថិជនមាន អារម្មណ៍រីករាយចំពោះផលិតផលនិងសេវាកម្មរបស់ខ្លួន។

LG-Logo.png

 

ប្រភប: Bright Side