ប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយមកនេះយេីងសង្កេតឃេីញថាវិស័យចម្រៀងក្រុមនារី K-POP ទទួលបានការគាំទ្រ យ៉ាង ខ្លាំង ពីអ្នកគាំទ្រជុំវិញពិភពលោក។ បេីនិយាយពីចំនួនរបស់បទចម្រៀងរបស់ពួកគេក៏កេីនឡេីងគួរអោយកត់សម្គាល់ផងដែរ។ តោះមកមេីល បទចំរៀងក្រុមនារី  K-POP ទាំង១០ ដែលទទួលបានអ្នកមេីលច្រេីនជាងគេ (គិតត្រឹមថ្ងៃទី១៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧ ម៉ោង៧:៣០នាទីយប់ )

១០- BLACKPINK- WHISTLE 125,518,193views

 

៩-  BLACKPINK- Playing with Fire  131,722,144 views

 

៨- Girls’ Generation- The Boys 166,295,331 views

៧- TWICE- OOH-AHH 172,902,239 views

៦- 2NE1- I am the Best 183,004,921 views

៥- BLACKPINK- Boombayah 183,183,311 views

 

៤- Girls’ Generation- Gee 187,354,106 views

៣- TWICE – Cheer Up 191,906,047 views

២- Girls’ Generation- I Got A Boy 192,940,745 views

១- TWICE- TT 231,430,086 views