កាលពីពេលថ្មីៗក្រុមចម្រៀងនារី Blackpink បានចូលរួមក្នុងកម្មវិធី knowing bros របស់ JTBC ដោយពួកគេបានបង្ករបរិយាកាសក្នុងកម្មវិធីនោះអោយកាន់តែសប្បាយរីករាយ។

ហេីយអ្វីដែលគួរអោយកត់ សម្គាល់នោះគឺLisa ដែលជាសមាជិករបស់ BLACKPINK បានបង្ហាញនូវក្បាច់រាំដ៏គួរអោយទាក់ទាញដែលក្បាច់រាំនោះត្រូវបានស្គាល់យ៉ាងទូលំទូលាយថាជាក្បាច់រាំបែកស្លុយដ៏ពេញនិយមនូងបណ្ដារប្រទេសមួយចំនួននូវតំបន់អាសុីអាគ្នេយ៍ជាពិសេសក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសថៃដែលជាប្រទេសកំណេីតរបស់ Lisa ផ្ទាល់តែម្ដង។

received_1926376434298611.gif

ទោះជាយ៉ាងណារងចាំទាំងអស់គ្នាថាតេី Lisa កូរដល់កម្រិតណា ព្រោះថាកម្មវិធី Knowing bros កនុងវគ្គដែលមាន Blackpink ចូលរួមនោះទេីបចេញជាឈុតខ្លីៗតែប៉ុន្នោះនិងមិនទាន់បានចាក់ផ្សាយជាផ្លូវការនៅ ឡេីយទេ ។

ទស្សនាឈុតខ្លីៗនៅទីនេះ: