ថ្មីៗនេះ Soompi បានបញ្ចេញពត័មានមួយថាតារាចំរៀង​ Lorde​ ដែលជាតារាចំរៀងដ៏ល្បីល្បាញហេីយ ពរពោញដោយសម្ថតភាពម្នាក់បាននិយាយថានាងចង់សហការណ៍ជាមួយតារាចំរៀង​ CL។

Lorde​ បាននិយាយថា “ខ្ញុំគិតថាមានសិល្បករដ៏អស្ចារ្យជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េ ជាពិសេសខ្ញុំចូលចិត្តអតីតសមាជិក 2NE1 CL ។ ខ្ញុំចូលចិត្តសហការជាមួយនាង”។