បន្ទាប់ពីបញ្ចេញវីដេអូចំរៀងពីរបទដែលមានចំណងជេីងថា​ “All Night” និង​ “Holiday”។ អាល់ប៊ុមទី៦របស់ក្រុមចំរៀងGirls’ Generation បានជាប់លេខ១ក្នុងតារាង iTunes នៅប្រទេសចំនួន ១៨ផ្សេងៗគ្នា។

ជាពិសេសជាងនេះទៅទៀតក្នុងចំណោមប្រទេសទាំង១៨នោះ​​​ ប្រទេសកម្ពុជាយេីងក៏មានវត្តមាននៅក្នុងនោះផងដែរ។នេះបានបញ្ចក់ថាក្រុមចំរៀង Girls’ Generation នៅតែទទួល បានការគាំទ្រខ្លាំងពីសំណាក់អ្នកគាំទ្រនៅប្រទេសកម្ពុជាយេីង។

អបអរសាទរដល់ក្រុមចំរៀង​ Girls’ Generation !!!

ប្រភព​(១)