បទចំរៀង Despacito ដែលច្រៀងដោយ Luis Fonsi បានក្លាយជាបទចំរៀងដែលមានអ្នក​ចូល ទស្សនានៅ Youtube។​ ​​បទនេះបានបំបែកកំណត់ត្រារបស់ Youtube ក្លាយជាបទចំរៀងដែលមាន គេចូលទស្សនាច្រេីនជាងគេ​​ ដោយទទួល បានបានអ្នកចូលទស្សនាច្រេីនជាង ៣,០០០,០០០,០០​ដង។

គួបញ្ចាក់ថាបទនេះទេីបតែចេញបាន៣ខែប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្តែបានទទួលអ្នកចូលទស្សនាច្រេីនជាបទ​ ” See you Again” ដែលឈរនៅចំណាត់ថ្នាក់លេខពីរជាមួយចំនួនអ្នកទស្សនាចំនួនច្រេីនជាង២,៩៩៦,០០០,០០០ដង។