ថ្មីៗនេះ​ Smart បានបញ្ចេញវីដូមួយដោយប្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្តទស្សនាអោយរងចាំដំណឺងល្អមួយ។ដំណឺងល្អនោះនឹងបញ្ចេញអោយដឹងជាផ្លូវការនៅថ្ងៃស្អែកនេះ។

អ្វីដែលកាន់តែរំជេីបរំជួលនោះគឺ​ ដំណឹងនេះបានប្រកាសជាមួយនឹងវត្តមានរបស់តួប្រុសក្នុងរឿង Goblin​ ដែលធ្វេីអោយអ្នកប្រិយមិត្តរបស់ Smart មានកាងេីយឆ្ងល់យ៉ាងខ្លាំង។​                           នេះជាអ្វីដែល Smart បានក្រកាសជាផ្លូវការនៅលេីទំព័រ FaceBookផ្លូវការរបស់ Smart

“អ្នកចូលចិត្តមើលរឿងភាគកូរ៉េ ស្គាល់អត់ថាគាត់ជាអ្នកណា? 🤔🤔🤔
Smart មានដំណឹងល្អសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃស្អែកនេះ ទាយមើល……….ថាជាអ្វីទៅណ៎!!!!! 😍😍

រងចាំទាំងអស់គ្នាមេីលថានឹងមានអ្វីកេីតឡេីង!