ជាដំណឹងល្អសម្រាប់អ្នកចូលចិត្តពិសារកាហ្វេរជាពិសេសអ្នកដែលជាហ្វេនរបស់កាហ្វេរ Starbuck ព្រោះពេលនេះកាហ្វេរ Starbucks បានពង្រីកសាខារបស់ខ្លួនជាច្រេីន កន្លែងដេីម្បីបំពេញនូវតម្រូវ ការរបស់អតិថិជននឹងអ្នកគាំទ្រនូវផលិតផលរបស់ខ្លួនអោយកាន់តែ មានភាពងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរក

ហេីយក្នុងពេលឆាប់ៗដ៏ខ្លីខាងមុខនេះខាងកាហ្វេរ Starbucks នឹងមាននូវសាខាថ្មីមួយបន្ថែមទៀតដែល មានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងផ្សារទំនេីបសូរិយាផ្ទាល់តែម្ដង ដែលបង្ករនូវភាពងាយស្រួលដល់អ្នកដែលរស់នូវ ក្នុងតំបន់នោះផងដែរដោយមិនចាំបាច់ធ្វេីដំណេីរ ឆ្ងាយនិងខ្ជះខ្ជាយពេលវេលា។

20885059_1451637561586043_2125202141_n.jpg

អ្វីដែលគួរអោយចាប់អារម្មណ៍យេីងសង្កេតឃេីញថាផ្សារទំនេីបសូរិយា មាន ការអភិវឌ្ឍថ្មីនឹងមានការកែ លម្អរថ្មីជាច្រេីនដែលជាកត្តាជម្រុញអោយប្រ៊េនធំនិងល្បីៗមេីលឃេីញពីសក្កដានុពលនឹងជាឱកាសក្នុង ការចាប់យកនូវសក្កដានុពលទាំងនោះពីផ្សារទំនេីបនោះផងដែរ ទេីបធ្វេីអោយប្រ៊េនទាំងនេះបេីកនូវ សាខាថ្មីរបស់ខ្លួននៅទីតាំងនោះ ឱទាហរណ៍ដែលមានស្រាប់ដូចជាប្រ៊េនកាហ្វេរ Starbucks នេះផ្ទាល់ជាដេីម ។