ភ្នំពេញ : ប្រជាពលរដ្ធមួយភាគធំប្រាកដជាបានទទួលដំណឹងស្ដីពីផ្សារទំនេីប Parkson រួចទៅហេីយ។ ផ្សារទំនេីប Parkson គឺជាផ្សារទំនេីបខ្នាតធំមួយដែលកំពុងនឹងសាងសង់នឹងមានគម្រាងបេីក​ក្នុង​ពេលឆាប់ៗនេះ។​ ទទ្ទឹមនឹងនេះមានបងប្អូនខ្មែរយេីងជាច្រេីនប្រាកដជាបានគិតថាអាគារទាំងមូលដ៏ធំសម្បេីមដែលកំពុង​សាង​សង់នេះគឺ​ជាអគាររបស់ផ្សារទំនេីប Parkson  ផ្ទាល់តែម្ដង។មានមនុស្សជាច្រេីនបានងេីយឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាផ្សារទំនេីបនេះធំហេីយមានកំពស់ខ្ពស់ម្លេស?​មានមនុស្សជាច្រេីនអ្នកដែលមានការយល់ច្រលំថាអគារដ៏ធំនេះជារបស់​ផ្សារ Parkson ទាំងមូលតែម្ដង បេីសិនជាលោកអ្នកគិតបែបនេះគឺខុស​ហេីយ។​ យោងតាមសេចក្ដីរាយការណ៍របស់​ Business-Cambodia, ការពិតទៅអគារដ៏ធំមួយនេះមានឈ្នោះថា​ Phnom Penh Mega Mall ដែលមានកម្ពស់ចំនួន៩ជាន់​​។​ហេីយមួយភាគធំនៃ៩ជាន់នេះ​(ប្រមាណ៥ ជាន់)​ ចាប់ពីជាន់ទី១ដល់ជាន់ទី៥ត្រូវបានផ្សារទំនេីប Parkson របស់ម៉ាឡេសីុជួលយកតែម្ដង។​​យ៉ាងណាមិញមិនទាន់ពួកយេីងក៏មានទាន់បានទទួលដំណឹងលម្អិតស្ដីពី​​ Phnom Penh Mega Mall​ នោះទេ។​                                                                                ចំពោះកាលបរិច្ឆេទនៃការបេីកដំណេីរការបស់ផ្សារទំនេីប Parkson គឺមិនទាន់មានពត័មានក្នុងស្រុក មួយណាបានបញ្ចាក់នោះទេ ដូចនេះហេីយមានតែរងចាំទាំងអស់គ្នាទេ។

ប្រភព​​(១)