ភ្នំពេញ : ដំណឺងល្អសម្រាប់អ្នករស់នៅម្ដំុច្បារអំពៅ ជាពិសេសអ្នកដែលរស់នៅក្នុងបុរីប៉េងហួត! ហាងការហ្វេ Brown ដែលកំពុងទទួលបានការគាំទ្រខ្លាំងពីប្រជាជនខ្មែរកំពុងសាងសង់សាខា​ថ្មីមួយទៀតនៅទល់មុខបុរីប៉េងហួតបឹងស្នោរ។

សាខាថ្មីមួយទៀតរបស់ការហ្វេ​ Brown កំពុងតែស្ថិតក្នុងការសាងសង់បញ្ដេីរៗហេីយ​ដែលមានទី                តាំង​ស្ថិតនៅទល់មុខ បុរី​ប៉េងហួតបឹងស្នោរតែម្ដង។​​សាខាថ្មីនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងទីធ្លារបស់គំរោង                  The Park Community Mall។

brown.png

គួបញ្ចក់ថា The Park Community Mall គឺជាគំរោងមួយដែលរួមមានសណ្ធាគារប្រមាណ២០​និងកន្លែងកំសាន្ដ​កន្លែង ទិញលក់ទំនិញ និង ការសុីណូ​យ៉ាងសំម្បូរបែបតែម្ដង។