នៅថ្ងៃទី២៤នេះកូនកាត់​ខ្មែរ-អាមេរិក​កាំង Autumn Allen បានបញ្ចេញបទចំរៀងទីពីរ​របស់ខ្លួន​ដែល​មាន​ចំណងជេីងថា ” Somewhere in Paradise”។​

បន្ទាប់ពីទទួលបានការគាំទ្រជាខ្លាំងជាមួយនឹងបទចំរៀងដំបូងរបស់នាងដែលមានចំណងជេីងថា “Beautiful Scar” នាង Autumn Allen បានបញ្ចេញបទចំរៀងទីពីររបស់ខ្លួនដែលមានចំណងជេីងថា​ “Somewhere in Paradise” នៅក្នុង YouTube និង​ iTunes។​

គួបញ្ចក់ថាបទនេះមិនទាន់ចេញជាវីដេអូចំរៀងនោះទេ​ប៉ុន្តែបទថ្មីរបស់ Autumn Allen ពិតជាពិរោះប្លែកតែម្ដង។

ស្ដាប់បទ Somewhere in Paradise ​នៅទីនេះ