នៅថ្ងៃទី២៥​​ កំពូលតារាចម្រៀង Taylor Swift បានបញ្ចេញបទចម្រៀងដែលមានចំណងជេីងថា​​”Look What You Made Me Do”នៅក្មុង iTunes  និង​ YouTube។ ​

បទចំរៀង​”Look What You Made Me Do គឺជាបទចំរៀងដែលត្រូវបញ្ចាញមុន​គេជាផ្លូវការ​នៃអាល់ បុមថ្មីរបស់នាងដែលមានឈ្មោះថា ” Reputation”។​

មិនដល់៥ម៉ោងផងបទនេះបានជាប់លេខ១ក្នុងតារាង iTunes របស់ប្រទេសកម្ពុជាយេីង។​មិនត្រឺម​តែប្រទេសកម្ពុជាយេីងទេបទនេះក៏ជាប់លេខ១នៅលេីតារាងរបស់ប្រទេសចំនួន៥០​ខុសៗគ្នាផងដែរ។

21124982_911642925659243_1294370749_o.png