តារាថៃលំដាប់ប្រទេសដែលចូលចិត្តធ្វេីការងារខាងផ្នែកមនុស្សធម៌កញ្ញា Pancake khemanit ដែលធ្លាប់មកប្រទេសកម្ពុជាជាច្រេីនលេីកមកហេីយនុះ ពេលនេះនាង បានមកបង្ហាញនូវភាព ភ្ញាក់ផ្អេីលសាជាថ្មីម្ដងទៀតលេីទឹកដីប្រទេសកម្ពុជា ។

ដោយមានការចែករំលែកនូវវីដីអូរសកម្មភាពរបស់កញ្ញា Pancake ដែលហាក់ដូចជាកំពុងថតជា​  កម្មវីធី រឺ ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មអ្វីម្យាងនៅក្នុង studio តែអ្វីដែលគួរអោយភ្ញាក់ផ្អេីលនុះគឺខ្លីបនុះ    គឺកញ្ញា Pancake​បាននិយាយអគុណដល់អ្នកគាំទ្ររបស់កញ្ញានៅប្រទេសកម្ពុជា ជាភាសារខ្មែរ យ៉ាងច្បាស់ដែលធ្វេីអោយបណ្ដារអ្នកគាំទ្រនូវប្រទេសកម្ពុជាមានភាពកក់ក្ដៅជាខ្លាំង។ លេីសពីនេះ        ក្នុង Instagram ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់នាងក៏បានបង្ហោះនូវវីដីអូនឹង រូបភាពជាច្រេីនស្ដីពីសម្មភាព​របស់​នាងលេីទឹកដីកម្ពុជាផងដែរ។

រងចាំមេីលទាំងអស់គ្នាថាតេីតារាស្រីដ៏ល្បី​ប្រចាំប្រទេសថៃរូបនេះ​នឹងមានអ្វីដែល​ធ្វេីអោយអ្នកគាំទ្រ​របស់នាងមានភាពភ្ញាក់ផ្អេីលនុះ ។