នៅពេលថ្មីៗនេះវីដេអូមួយដែលបង្ហាញពីសកម្មភាពបុរសម្នាក់ជិះម៉ូតូបញ្ច្រាស់ផ្លូវរកបុក​អ្នកកាសែត​ពេលកំពុង​ធ្វេីការLiveនិយាយអំពីមូលហេតុ​កក​ស្ទះចារចរណ៍​​បានទទួលការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំ​ងពី​សំណាក់អ្នកលេងអ៊ីនធឺណិតជាច្រេីនអ្នក​។

វីដេអូនោះបានបង្ហាញនៅសកម្មភាពរបស់អ្នកកាសែតរបស់ TVB មួយរូប​កំពុងឈរ​រាយការណ៍​ពីបញ្ញាដែលបណ្ដាលអោយមានការកកស្ទះចារចរណ៍​ប៉ុន្តែពេល​ដោយអ្នក​កា​រសែត​មួយរូប​នោះ​និយាយមិនទៀនចប់ពីមាត់ផងស្រាប់តែមានបរុសម្នាក់ជិះ​ម៉ូតូបញ្ច្រាស់​ផ្លូវស្ទេីរ​តែបុក​អ្នកកា​រ​សែតមួយរូបនោះហេីយធ្វេីមិនដឹងដូចជាគ្មានរឿងអ្វីកេីតឡេីង។

វីដេអូនៅះបានធ្វេីអោយអ្នកលេងអ៊ីនធឺណិតជាច្រេីនអ្នកផ្ទុះសំណេីចនិងហួសចិត្តជាខ្លាំងហេីយ​​បាន ​លេីក​យកមកនិយាយនិងចែកចាយពីម្នាក់ទៅម្នាក់។

ទស្សនាវីដេអូនៅទីនេះ