តោះទៅមេីលការចាក់បញ្ចាំងភាពយន្តដោយឥតគិតថ្លៃនៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញទាំងអស់គ្នា។

សកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញមាន​ការចាក់បញ្ចាំង​ខ្សែរភាពយន្​ត​ដែល​មានចំណងជេីងថា “រំលឹកពីឪពុកខ្ញុំ”( About My Father )នៅពេលខាងមុននេះ។​

ខ្សែរភាពយន្តនេះ​ធ្វេីការឆ្លុះ​បញ្ចាំង​ពី​ប្រវត្តិជូចត់របស់បញ្ញាវន្ត័ខ្មែរម្នាក់ និងជាសកលវិទ្យាធិការទី១ នៃសកលវិទ្យាល័យ​ភូមិន្ទភ្នំពេញដែលត្រូវបានសម្លាប់ដោយរបបអាវខ្មៅ។

រឿង”រំលឹកពីឪពុកខ្ញុំ”នឹងធ្វេីការចាក់​បញ្ចាំង​អោយទស្សនានៅថ្ងៃទី៤ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧​នៅមជ្ឈមណ្ឌល​សហប្រតិបត្តិការកម្ពុជា-កូរ៉េ ( CKCC ) នៃសកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ វេលាម៉ោង ៩:០០ ដល់ម៉ោង ១០:០០ ព្រឹក។

អ្វីដែលកាន់តែពិសេសនោះគឺការចូលរួមគឺឥតគិតថ្លៃ ហេីយសម្រាប់និសិ្សតសកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ​ត្រូវបានលេីកទឹកចិត្តអោយចូលរួមទាំងអស់គ្នា លេីសពីនេះសម្រាប់អ្នកចូលរួមនិង​ទទួលបាន​កាហ្វេរ​១​កែវ​​ដោយ​​ឥតគិតថ្លៃផងដែរ។

សម្រាប់ការចុះឈ្មោះគឺធ្វេីនៅសមាគមនិសិ្សត បន្ទប់​ C03 នៅក្នុងសកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ​ផ្ទាល់តែ​ម្ដង។

ជួបគ្នានៅថ្ងៃទី៥ទាំងអស់គ្នា!!!