ថ្មីៗនេះកម្មវិធីប្រគល់ពានរង្វាន់ដ៏ធំរបស់កូរ៉េ Mnet Asia Music Award(MAMA) បានប្រកាសជា​ផ្លូវការពីទីតាំងដែលកម្មវិធីនេះនឹងប្រារព្ធឡេីងនៅពេលខាងមុននេះ។

ខុសពីឆ្នាំមុន​​ កម្មវិធីំMAMAឆ្នាំនេះនឹងត្រូវប្រារព្ធឡេីងរហូតដល់រយះពេល៣ថ្ងៃនៅទីតាំងបីផ្សេងៗគ្នា។ទីតាំងទាំង៣នោះមានដូចជាប្រទេសជប៉ុន ហុងកុង​ និង​វៀតណាម។

អ្នកគាំទ្រពិតជាមានការភ្ញាក់ផ្អេីលជាខ្លាំងនៅពេលបានដឺងដំណឹងមួយនេះ​ ពីព្រោះឆ្នាំនេះ​កម្មវិធីមួយ​នេះហាក់បីជាមានការផ្លាស់ប្ដូច្រេីនមិនដូចឆ្នាំមុនៗ។

នេះគឺជាកាលបរិច្ឆេទនៃការ​ប្រារព្ធនៅតាមប្រទេសនីមួយៗ

-ថ្ងៃទី២៥​ ខែវិច្ឆិកា​នៅសាលមហាស្រប Hoa Binh​ ប្រទេសវៀតណាម

-ថ្ងៃទី២៩​ ខែវិច្ឆិកានៅ Yokohama Arena​ ប្រទេសជប៉ុន

-ថ្ងៃទី១ ខែធ្នូនៅAsiaWorld-Expo, Arena​នៅហុងកុង

 

នេះគឺជាពត័មានចុងក្រោយដែលយេីងបានដឹងទាក់ទងនឹងកម្មវិធីមួយនេះចំពោះ​តារាដែលចូលរួមគឺ ខាងកម្មវិធីមិនទាន់បានបង្ហេីបនោះទេ។