ថ្មីៗនេះផលិតកម្មរស្មេីហង្សមាសបានបញ្ចេញវីដេអូខ្លីនិងរូបភាពខ្លះទាក់ទងនឹងរឿងភាគរបស់ខ្លួនដែល​មានចំណងជេីងថា” “បិសាចគួអោយស្រលាញ់”។

រឿង​”បិសាចគួអោយស្រលាញ់”គឺជារឿងដែលត្រឹមនឹងចាក់បញ្ចាំងបន្ទាប់ពីរឿង “សិសិរដូវក្នុងបេះដូង”។មិនទាន់បានប៉ុន្នានថ្ងៃផងរឿងនេះបានទទួលការគាំទ្រជាច្រេីនពីសំណាក់អ្នកគាំទ្រជាច្រេីន។ការ​បញ្ចេញនូវរូបភាពនីមួយៗ​និងវីដេអូថ្មីៗដែលបានបង្ហាញពីតួរអងនិងចម្រៀងខ្មីៗបានធ្វេីអ្នកអ្នករងចាំទប់ចិត្តមិនបានតែម្ដង​  ចំណែកប្រិយមិត្តមួយចំនួនបានបញ្ចេញមតិរបស់ខ្លួនក្នុងការសនិដ្ធានសាច់រឿងនេះបណ្ដេីរៗហេីយ។

ទាំងនេះគឺជាការសនិដ្ធានរបស់ពួកគាត់:

jj_LI.jpg

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយផលិតកម្មរស្មេីហង្សមាសមិនទាន់បានបញ្ចេញកាលបរិច្ឆេទនៃការចាក់បញ្ចាំងជា​ផ្លូវការនោះទេ។