បន្ទាប់ពីទទួលបានការគាំទ្រជាខ្លាំងជាមួួយនឹងបទ “ហត់ទេស្រលាញ់គេម្នាក់ឯង” សុខ​ ស្រីនាងបានត្រឡប់មកវិញជាមួយនឹងបទចំរៀងថ្មីមួយដែលមានចំណងជេីងថា​”មនុស្សដែលគ្មានអ្នកនឹក”។

បទ​ “មនុស្សដែលគ្មានអ្នកនឹក” ត្រូវបានបញ្ចេញជាផ្លូវការនៅលេីគេហទំព័រផ្លួវការរបស់ ផលិតកម្មហង្សមាសនៅថ្ងៃទី៦ខែកុម្ភះនៅវេលាម៉ោង ៧ យប់។

ស្លាប់បទថ្មីនេះនៅទីនេះ: