ខែកុម្ភះឈានចូលមកដល់យេីងសង្កេតឃេីញថាផលិតកម្មនៅក្នុងស្រុករបស់យេីងបានចេញបទ ចម្រៀងថ្មីជាច្រេីនបទដេីម្បី​បំពេញតម្រូវការរបស់អ្នកគាំទ្រទាំងអស់។​សម្រាប់សប្តាហ៍ទី១នៃខែកុម្ភះនេះយេីងឃេីញថាផលិតកម្មសាន់ដេបានបញ្ចេញបទចម្រៀងរបស់តារា​ល្បីៗជាច្រេីន ចងដឹងថាបទទាំងអស់នោះជាបទអ្វីខ្លះមានមេីលតារាខាងក្រោមនេះ :

១- ម្លិះរួតជាយដែន -ខាន់ ជែមស៍

២- ទឹកហូរក្រោមស្ពាន- Yuri ft Bmo